bg-image.jpg

Opleidingen

Stichting MBO Beroepsonderwijs biedt op verschillende MBO niveaus opleidingen aan in de domeinen commercie, verkoop en logistiek. Deze opleidingen zijn opgebouwd in drie lagen die u indien gewenst stapsgewijs kunt doorlopen:

- MBO Beroepsopleidingen
- MBO Basisopleidingen
- MBO Leergangen

Het voordeel daarvan is dat u meer flexibiliteit heeft en ook op bredere onderwerpen functiegericht kunt scholen, zoals op commerciële vaardigheden of alleen op leidinggeven.

Opleidingen
MBO Leergang

Iedereen dient te beschikken over een set van basisvaardigheden om als werknemer uit de voeten te kunnen. Uiteraard afhankelijk van de rol en positie in een organisatie. Deze vaardigheden heeft Stichting MBO Beroepsonderwijs apart in overzichtelijke modules beschikbaar die als MBO-leergangen worden gecombineerd. U sluit de leergangen af met een schoolverklaring. Er gelden geen toelatingseisen.

Stichting MBO Beroepsonderwijs biedt de volgende leergangen bestaande uit de volgende modules:
- MBO Managementvaardigheden (leidinggeven, management)
- MBO Communicatie en effectiviteit (communicatieve vaardigheden, persoonlijke effectiviteit)
- MBO Commerciële vaardigheden (klantgerichtheid, verkoopvaardigheden)
- MBO à la carte, stel zelf uw leergang samen. Daarin kunnen alle combinaties van modules in de leergangen gemaakt worden.

Klik hier voor meer informatie over MBO Leergangen.

MBO Basisopleiding
De kennisgerichte onderdelen en bijbehorende set van vaardigheden zijn als aparte basisopleiding ingericht. In deze basisopleiding worden meteen de officiële theorietoetsen afgenomen. Daarmee wordt de stap naar de MBO Beroepsopleiding een stuk korter. Zo ontstaat een zeer effectief traject dat medewerkers al een behoorlijke stap laat zetten en dat afgerond wordt met het basisdiploma van Stichting MBO Beroepsonderwijs. Voor de basisopleiding gelden geen toelatingseisen.

Klik hier voor meer informatie over MBO Basisopleidingen.

MBO Beroepsopleiding
Om in aanmerking te kunnen komen voor het officiële MBO beroepsdiploma, vindt toelating plaats tot deze betreffende opleiding en wordt een onderwijsovereenkomst (OOK) en beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) gesloten. Er vindt beroepspraktijkvorming plaats begeleid door een praktijkopleider. Verder werkt u aan algemene vakken: Nederlands, Engels en rekenen. U sluit de gehele opleiding af met de officiële examens die van kracht zijn. Indien u in de basisopleiding al toetsen heeft afgelegd, wordt de route verkort. U kunt kiezen voor de flexibele leerweg met minder contacturen (60 per jaar) of de beroepsbegeleidende leerweg waar 200 verplichte contacturen per jaar in plaatsvinden.

Klik hier voor meer informatie over MBO Beroepsopleidingen.