bg-image.jpg

De organisatie

Stichting MBO Beroepsonderwijs beschikt over diploma-erkenning voor opleidingen op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en staat geregistreerd onder nummer 30PX in het basisregister instellingen van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. SMBO biedt MBO opleidingen volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de derde leerweg (met minder contacturen). Daarnaast biedt SMBO basisopleidingen (theorie), leergangen en modules.

Het overzicht van MBO kwalificaties is opgenomen in het centraal register erkende beroepsopleidingen (CREBO) dat wordt beheerd door DUO, de dienst uitvoering onderwijs. U vindt het CREBO hier.

SMBO legt verantwoording af over de kwaliteit van haar onderwijs aan de Inspectie van het onderwijs.